SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pazljivo preberite sledeče splošne pogoje poslovanja (“Pogoji), katere Sported ima pravico dopolnjevati, spreminjati ali posodabljati. Pogoji določajo pravila, pravice in obveznosti, ki s pričetkom sodelovanja nastanejo med vami in Sported. Aktualna različica pogojev je vedno dostopna na www.sported.si (“Spletna stran”). Vse spremembe pogojev, bodo vedno objavljene na spletni strani.

STRINJANJE S SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA

Z dostopanjem do, brskanjem po in/ali uporabo Spletne strani in/ali Sported butika (“Butik”), sprejemate in se strinjate s Pogoji. Dodatno, se ob koriščenju določenih Sported storitev zavezujete, da boste upoštevali vsa objavljena navodila, FAQ-je, ali pravila, ki se nanašajo na te storitve. Navedena navodila, FAQ-ji in pravila, so lahko predmet prilagodtitve oz. sprememb.

OSNOVNI PODATKI

Športni fitnes butik Sported vodi in upravlja družba GFX d.o.o., Omersova ulica 44, 1000 Ljubljana, DŠ: SI67617158. Butik deluje na naslovu NC Aleja, Rakuševa 1, 1000 Ljubljana. Elektronski naslov Butika je info@sported.si.

SPLOŠNI POGOJI SPORTED ČLANSTVA IN ČLANARINE

Sported članstvo predstavlja avtomatično, ponovljivo, z ali brez časovne vezave, plačevanje članarine, ki uporabniku omogoča dostop do Sported butika. Članarino lahko koristi samo imetnik, je ne prenosljiva, niti se ne more deliti z drugo osebo. Imetnik mesečne članarine, lahko članarino prekine kadarkoli. Imetnik letne članarine, lahko članarino prekine šele po izteku enega leta, oz. 12 mesecev, oz. po preteku števila pogodbenih mesecev.  

Obračuna se 7 EUR kazni za “pozno odpoved”, v kolikor je rezervirano mesto za trening, odpovedano manj kot 12 ur pred treningom.

Obračuna se 15 EUR kazni za  “ne prihod”, v kolikor se ne udeleži treninga, na katerem mesto je bilo rezervirno.

V primeru pozne odpovedi ali ne prihoda, se ti povrne obisk in obračuna ustrezna kazen.

NEOMEJENA MESEČNA IN LETNA ČLANARINA

Članarina prinaša polni dostop do vseh Sported studiov, po aktualnem urniku, 7 dni na teden. Imetnik neomejene članarine lahko bookira do 7 treningov tedensko. Mesečna članarina (naročnina) se izvaja brez pogodbe, oz. vezave. Letna članarina se izvaja z mesečnimi ponovljivimi plačili. Letna članarina sloni na vezavi. Letne članarine ni moč prekiniti predčasno oz. pred potekom dogovorjenega števila mesecev. Letna članarina se po pretečenem obdobju samodejno obnovi. Če želi član preklicati oz. odpovedati letno članarino, mora posredovati zahtevek za odpoved na info@sported.si pred potekom članarine, sicer se ta obnovi za naslednje obdobje.

ČLANARINA; 12 TRENINGOV

Članarina prinaša do 12 treningov na mesec, brez vezave in je lahko preklicana kadar koli od prvega dne aktivacije. Dodatni posamezni treningi so lahko doplačani na recepciji za 15 EUR.

članarina; 8 treningov

Članarina prinaša do 8 treningov na mesec, brez vezave in je lahko preklicana kadar koli od prvega dne aktivacije. Dodatni posamezni treningi so lahko doplačani na recepciji za 15 EUR.

članarina; 4 treningi

Članarina prinaša do 4 treninge na mesec, brez vezave in je lahko preklicana kadar koli od prvega dne aktivacije. Dodatni posamezni treningi so lahko doplačani na recepciji za 15 EUR.

ČLANARINA; 2 TRENINGA

Članarina prinaša 2 treninga na mesec, brez vezave in je lahko preklicana kadar koli od prvega dne aktivacije. Dodatni posamezni treningi so lahko doplačani na recepciji za 15 EUR.

PERIODA sported članstva

Sported članstvo prične veljati takoj ob vpisu in po izvedenem plačilu z eno od ponujenih plačilnih metod (kot definirano spodaj). Sported članarina se, v kolikor članarina ni odpovedana (z vaše strani), ali prekinjena (z naše strani), avtomatično obnovi po izteku periode. Primer: če plačaš mesečno članarino 5. aprila, se bo ta avtomatično obnovila 5. maja (glej “plačilne periode” spodaj). Ko se prične nova perioda članarine, velja za novo periodo tudi dostop do vseh treningov, kot jih ta članarina pokriva.

Za uporabo Sported butika je možno plačilo le preko ponujenih plačilnih metod (ki so lahko tudi predmet občasnih sprememb, “Plačilne metode”). Preko izbrane plačilne metode, bomo vsak mesec, do odpovedi ali preklica, avtomatično zaračunali Sproted članarino.

SPORTED PAKETI

Imetnik Sported paketa prejme število treningov, ki ustreza izbranemu/kupljenemu paketu. Treningi se lahko koristijo v vseh studiih Sported butika dokler se ne porabi vseh treningov, ki jih paket prinaša ali dokler paketu ne preteče veljavnost (kar nastopi prej).

Imetniki paketov lahko prenesejo ali podarijo treninge tretji osebi, vključujoč druge imetnike članarin ali paketov. Slednje ne velja za paket Sported Discovery. Sported ne jamči razpoložljivosti mest na treningih, saj je dostop do treningov prostorsko omejen, oz. omejen na določeno število mest.

VELJAVNOST SPORTED PAKETOV

Tvoj Sported paket vstopi v veljavo z dnem vplačila preko razpoložljivih plačilnih metod. Paketi lahko prinašajo en, pet, deset, petnajst, tridest ali petdeset treningov in pričnejo veljati po dnevu vplačila. Datumi poteka so sledeči: 1 trening: 30 dni. 5 treningov: 2 meseca. 10 treningov: 6 mesecev. 15 treningov: 8 mesecev. 30 treningov: 10 mesecev. 50 treningov: 12 mesecev.

Ponovljivo zaračunavanje.
S plačilom Sported članarine, nas pooblaščate, da vam periodično zaračunavamo v tistem času veljavni znesek članarine. V primeru spremembe cene, vas bomo o temu obvestili 1 mesec v naprej. Obveščeni boste preko elektronske pošte ali preko druge oblike komuniciranja.

PERIODA ZARAČUNAVANJA SPORTED ČLANARINE 
Ob vpisu in nakupu Sported članarine, se prva perioda članarine zaračuna takoj. Tvoja Sported članarina se bo samodejno obnavljala vsak mesec, na isti datum (datum aktivacije članarine). Če tak datum ne obstaja v mesecu obnove, članarina zapade v samodejno obnovo takoj naslednji dan po preteku periode tvoje Sported članarine.

Primer: če se vpišeš in plačaš članarino 31. januarja, bo datum naslednje samodejne obnove članarine 1. marec, ko bo tudi izdan nalog za plačilo preko izbrane plačilne metode. Vse samodejne obnove Sported članarine, se bodo nato nadaljevale po na novo nastalem datumu samodejnih obnov (v tem primeru vsakega 1. v mesecu). Plačila bodo sprovedena na aktualni datum samodejne obnove (“Datum obnove”), upoštevajoč, če iz kakaršnih koli razlogov nebi mogli prejeti plačila na datum obnove, vzamemo plačilo takoj ko bo to praktično mogoče.

Vračil ni. Razen v primerih izrecno navedenih v nasprotju s tem, ali kot to določa veljavna zakonodaja, so vsa plačila nepovratna, ravno tako ne vračamo plačil ali izdajamo dobropisov za delno koriščenje period oz. članarin.  


To določilo se nanaša na vse produkte prodane na spletni strani, kot so npr. paketi treningov ali članarine, ali kateri koli drugi produkt ali storitev. Vsekakor pa v primeru tvoje odpovedi članarine, še vedno lahko koristiš treninge v skladu s plačano članarino, do preteka periode plačane članarine.

OSTALA PLAČILA

Sported članarine in / ali Sported paketi omogočajo dostop samo do tistih treningov, na katere si se prijavil (specifična ura, studio, kolo ali mesto). Za pozno odpoved odgovarjaš s plačilom 3 EUR kazni, za ne udeležbo na rezerviranem treningu brez odpovedi, pa s plačilom 6 EUR kazni.

PREKLIC ČLANSTVA S STRANI SPORTED

Strinjate se, da lahko Sported, po lastni presoji, zaradi kakaršnega koli razloga ali brez razloga, ukine katerikoli račun (ali del tega), ki ga imate pri Sported, ali preko njega uporabljate Spletno stran in/ali storitve Butika. Sported sme kadar koli odstraniti ali zavreči vse ali kateri koli del tvojega računa ali računov, in katerokoli vsebino naloženo s tvoje strani.

Sported lahko po lastni presoji in kadar koli prekine zagotavljanje dostopa do spletnega mesta in / ali Butika ali katerega koli njegovega dela z obvestilom ali brez njega. Strinjate se, da se lahko kakršna koli prekinitev vašega dostopa do spletnega mesta ali katerega koli računa, ki ga imate, ali njegovega dela in / ali Butika, opravi brez predhodnega obvestila, in strinjate se, da Sported ne bo odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli takšno odpoved. Če Sported prekine vaš račun, ki ni posledica kršitve teh Pogojev, bo Sported vrnil sorazmerni delež plačila, plačanega za Sported članarino / paket, na katere se nanaša ta prekinitev.

Sported ne dovoljuje dejavnosti, ki kršijo avtorske pravice na spletnem mestu in si pridržuje pravico, da prekine dostop do spletnega mesta in odstrani vso vsebino, oseb, za katere se ugotovi, da so kršitelji. Vse domnevne goljufije, zlorabe ali nezakonite dejavnosti, ki so lahko razlog za prenehanje uporabe spletnega mesta in / ali Butika, se lahko posreduje ustreznim organom pregona.

UPRAVIČENOST;
INFORMACIJE OB REGISTRACIJI
IN GESLO; DOSTOP DO SPLETNE STRANI

Spletno mesto ni namenjeno osebam izven Republike Slovenije ali drugim uporabnikom, ki jih je Sported suspendiral ali odstranil. Z uporabo spletnega mesta izjavljate, da ste prebivalec Republike Slovenije, ki ni bil predhodno suspendiran ali odstranjen s spletnega mesta.

Samo za pooblaščene račune podjetij:
Če uporabljate ali odprete račun na spletnem mestu v imenu podjetja, subjekta ali organizacije (“organizacija naročnik”), potem zastopate in jamčite, da ste pooblaščeni zastopnik te naročniške organizacije, ki je tudi pooblaščen za vzpostavljanje takšnih razmerij.


Strinjate se, da bodo podatki, ki jih posredujete Sported ob registraciji, in ob vseh drugih obdobjih, resnični, točni, aktualni in popolni. Prav tako se strinjate, da boste zagotovili, da bodo ti podatki ves čas točni, aktualni in posodobljeni. Ko se registrirate, boste morali ustvariti geslo. Sami ste izključno odgovorni za ohranjanje zaupnosti vašega računa in gesla ter za omejevanje dostopa do vašega računa. Strinjate se, da sprejemate odgovornost za vsa dejanja, ki se dogajajo v vašem računu.

ZASEBNOST

Vaša zasebnost je pomembna za Sported. Pravilnik o zasebnosti Sported je vključen v te pogoje. Pozorno preberite pravilnik o zasebnosti, ki se nanaša na zbiranje, obdelavo in razkritje vaših osebnih podatkov.

UDEJSTVOVANJE V BUTIKU

Z uporabo spletne strani, se zavezujete k:

Spoštovanju našega objekta in ustanove
Spoštovanju naših procesov

Spoštovanju naših pravil
Spoštovanju našega tima
Spoštovanju naših strank
Spoštovanju naših produktov

DODATNA DOLOČILA

Za prihod na trening je potrebna prijava preko spletne strani ali aplikacije.  V primeru prihoda na trening brez predhodne prijave lahko ob polno zasedeni vadbi Butik dostop na trening neprijavljeni stranki zavrne.

Ko postanete Stranka in vsakič ko uporabljate Studio ali sodelujete na treningu, morate zagotoviti, da: ste v dobi fizični pripravljenosti in da ne obstajajo nobeni medicinski ali drugi razlogi, zaradi katerih ne bi smeli telovaditi, nimate nobene telesne, medicinske ali druge invalidnosti ali stanja, ki bi se lahko poslabšalo ali bi lahko rezultiralo v bolezni, poškodbi ali smrti zaradi aktivne ali pasivne telovadbe ali treninga.

Če niste prepričani o obstoju ali neobstoju zgoraj navedenih težav, ne uporabljajte Butika in ne sodelujte pri treningih, dokler ne poiščete ustreznega zdravniškega svetovanja in dobite odobritve za izvajanje treningov.

Na treningu ne smete sodelovati, če imate okužbo, nalezljivo bolezen ali telesno poškodbo, na primer odprta vreznina ali vnetje, ali če obstaja kakršnokoli tveganje okužbe ali poškodbe za druge stranke in inštruktorje. 

Vsi uporabniki Butika se morajo držati naslednjih navodil in pravil: vstop v vadbeni del Butika je dovoljen samo s čisto športno opremo, pri čemer je obvezna uporaba hlač, majice in čistih športnih čevljev, pri treningu je uporaba brisače, ki se položi na pripomočke za trening, obvezna. V Butik se lahko prinese vodo ali druge tekočine samo v plastenkah ali drugih zaprtih posodah.

Razumete in se strinjate, da je sodelovanje v visoko intenzivnem intervalnem treningu zahtevna fizična dejavnost in ni primerna za vse ljudi. Nepravilna uporaba kateregakoli dela opreme ali neupoštevanje navodil inštruktorja lahko rezultira v poškodbi ali smrti.

Obljubljate, da nam boste posredovali resnične in točne podatke in nikakor ne zavajajočih. Vaše članstvo lahko začasno prekinemo ali prekličemo, če imamo razlog za sum, da niste upoštevali kateregakoli dela dodatnih določil.

Občasno v Butiku slikamo, slikovno snemamo in zvočno snemamo za komercialne namene. V primeru, da se na omenjenih posnetkih pojavite tudi vi, bo najprej pridobljeno vaše soglasje. Šele, ko nam boste dali soglasje za uporabo vaših fotografij, filmov, videov ali zvočnih posnetkov, kjer ste prepoznavni, jih bomo uporabili za legitimne namene, ki bodo predhodno pojasnjeni. 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Če se obnašate tvegano ali neprimerno, na primer, če grozite ali nadlegujete druge, poškodujete opremo, distribuirate ali uživate nedovoljene substance, ali trenirate druge stranke brez našega dovoljenja, bodo sledile ustrezne posledice (npr. zadevo predamo v reševanje ustreznemu organu). Če nam ali drugi osebi vaše ravnanje povzroči stroške, izgubo ali škodo, boste nastalo škodo dolžni plačati.

Zaradi vašega zdravja in varnosti ter zdravja in varnosti ostalih strank morate poskrbeti, da boste sledili vsem navodilom Inštruktorjev ali drugih članov osebja. 

Pravila obnašanja so del teh splošnih, zato jih morate vedno prebrati, razumeti in upoštevati. Če prekršite katerokoli pravilo vsebovana v teh splošnih pogojih ali pravilo, ki ga posreduje inštruktor, se bomo odzvali na način, ki se nam zdi pošten in primeren. Pri manj resnih kršitvah vam bomo na primer podali opozorilo, v primeru resnih kršitev, ali v primeru ponavljajočih kršitev, pa vam bomo morda preprečili dostop do uporabe storitev Butika. Če nam ali drugi osebi vaše ravnanje povzroči stroške, izgubo ali škodo, boste nastalo škodo dolžni plačati.

Skrbeti morate za varno in pravilno uporabo Butika in vse opreme za treninge. Če niste prepričani, kako pravilno ravnati s katero koli opremo, morate pred njeno uporabo vprašati Inštruktorja ali drugega člana osebja.

Dolžni ste povrniti vsako izgubo ali škodo, ki bi nastala Butiku ali njegovi opremi zaradi vašega namernega, nezakonitega ali malomarnega ravnanja ali zaradi vaše kršitve pogodbe. 

Strinjate se, da boste sledili vsem razumnim navodilom inštruktorjev in osebja Butika v zvezi z zdravjem ali varnostjo.

Po nepotrebnem v Butik ne boste prinašali dragocenih predmetov. Studio ni dolžan skrbeti za nenadzorovane predmete.

KOMERCIALNA DEJAVNOST

Sodelovanje v kakršnih koli komercialnih ali poslovnih dejavnostih v Butiku, na primer ponujanje storitev treniranja ali prodaja blaga v Butiku, je prepovedano, razen če vam to s pisnim soglasjem dovolimo. Če vam pisno dovoljenje podamo, lahko le-to kadarkoli tudi prekličemo.

NAŠA ODGOVORNOST

Izključene so vse garancije in jamstva Butika, ki jih je mogoče zakonito izključiti. 

Nismo odgovorni, če stranke ne morejo uporabljati našega Butika zaradi naravne sile (kot je požar ali poplava) ali zaprtja ceste, stavbe ali česa podobnega, ki je onkraj našega nadzora.

SPLOŠNE PRAVNE ZADEVE

V kolikor sodišče odloči, da je del teh pogojev ničen ali neizvršljiv, se splošni pogoji poslovanja v preostalem delu ohranijo v veljavi.  

Če svojih pravic po teh splošnih pogojih ne uveljavljamo, to še ne pomeni, da tega v prihodnosti morda ne bomo storili. 

Za te splošne pogoje poslovanja se uporablja pravo Republike Slovenije. Sodišče v Ljubljani je pristojno za reševanje sporov, ki lahko nastanejo iz teh splošnih pogojev poslovanja. Potrošnik pa lahko v skladu z Zakonom o pravdnem postopku izbire tudi sodišče njegove stalnega ali začasnega prebivališča, kot sodišče, ki je v tej zadevi pristojno za reševanje sporov.